News & Event

กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบหน้ากากอนามัยให้แก่เหล่ากาชาด

คุณสรญา ชวาลดิฐ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง พร้อมด้วยคุณธนทัต ชวาลดิฐ  กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น ให้แก่สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี โดยมีคุณสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี และแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเหล่ากาชาด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563