News & Event

" คุณ คือ มืออาชีพ "

คุณพิเดช  ชวาลดิฐ กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์  ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ ทีมช่างจัดส่ง – บริการ ณ คลังขนส่งสวนต้นไม้ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานการบริการจัดส่ง  ประกอบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์  เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพการเป็น ทีมช่างมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและการบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริการที่ดีที่สุดของ เอสบี เฟอร์นิเจอร์

ก่อนจบงาน คุณพิเดชได้กล่าวขอบคุณทีมช่างและทีมขายในความมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้มากที่สุดในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ  และขอบคุณทุกส่วนงานที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมกันฝ่าวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด – 19 ไปพร้อมกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ภาพบรรยากาศงานมอบเกียรติบัตร ทีมช่างจัดส่ง - บริการ