News & Event

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

 


        "ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ คือสิ่งสำคัญ"  ทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ นำทีมโดย คุณประคอง เลิศศักดิ์เสรีกุล  ผู้ช่วยกรรมการบริหาร พร้อมด้วยทีมดูแลความปลอดภัย บริษัท สักทอง(ไทย) จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด

       การฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้มีการจำลองเหตุการณ์และการปฎิบัติเสมือนจริงทุกประการทั้งผู้อพยพและผู้ประสบภับ และระบบสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินภายในอาคาร ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดการฝึกซ้อมสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเตรียมพร้อม รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานที่ปฎิบัติงานในอาคารให้มีความรู้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และลดความสูญเสียทางชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีวิทยากรคุณบุญชวน ภูกิ่งเงิน ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครปากเกร็ด  ร่วมฝึกซ้อมภาคปฎิบัติ ตามแผนปฎิบัติการเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน  

ภาพบรรยากาศ ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563