News & Event

SB จับมือ เอ็มเทค สวทช. พัฒนาเตียงสำหรับผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยพักฟื้น

      

          เอสบี ดีไซน์สแควร์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ของเมืองไทย ล่าสุดจับมือเอ็มเท็ค-สวทช. พัฒนา Power Lift Bed เตียงนอนสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยพักฟื้น ที่มีกลไกช่วยให้ลุกนั่งยืนได้อย่างสะดวกสบาย มีความปลอดภัยสูงในการใช้งาน และควบคุมง่ายผ่านรีโมทคอนโทรล เพื่อเป็นทางเลือกใหม่และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตภายในบ้านให้กับผู้สูงอายุ

       คุณพิเดช ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ กล่าวว่า ตลอดการดำเนินธุรกิจกว่า 50 ปี กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เรามุ่งเน้นเรื่อง Customer Centric หรือการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ เพื่อให้ทุกๆ การพัฒนาเกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงและแนวคิดนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญขององค์กรจวบจนปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มของสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่สรุปว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564  กลุ่มบริษัทเอสบีฯ ในฐานะผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความพร้อมรับกับแนวโน้มสังคมที่จะเกิดขึ้น และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมือจากทีมเอ็มเทคในการพัฒนาโปรเจกต์ Power Lift Bed นี้ ให้เกิดขึ้นมาได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งในด้านรูปลักษณ์ที่สวยงามและฟังก์ชันใช้สอยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เชื่อว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงและเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง

        นอกจากเรื่องฟังก์ชันที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เตียงนอน Power Lift Bed ยังได้รับการพัฒนาในด้านรูปลักษณ์ให้มีดีไซน์สวยงามดูเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งภายในบ้าน จึงให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเตียงผู้ป่วยแบบทั่วไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ช่วยเติมเต็มความสุขและการใช้ชีวิตของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ทั้งผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ใช้งานและลูกหลานที่ทำหน้าที่ดูแลด้วย 

คลิกเพื่อชมสินค้า เตียงไฟฟ้า PLB-01