Hall Of Fame

SB The HERO คุณจารุวิทย์ คุณจิรศักดิ์ และคุณพิชัย

        

        เมื่อเช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 09.30 น. เกิดเหตุรถบรรทุกชนแท่งแบริเออร์ บริเวณขอบทาง ถนนแจ้งวัฒนะ  หน้าบริษัท สี่ภาคจัดส่ง (ปิ่นนาค) คุณจารุวิทย์ เปียสันเที๊ยะ ,คุณจิรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ,คุณพิชัย หินภู

        พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าว จึงรีบเข้าช่วยเหลือดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น ระหว่างรอรถกู้ภัย พร้อมทั้งช่วยโบกรถเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดซ้ำได้ 

        บริษัทฯ ขอชื่นชมให้ความดี มีน้ำใจ รีบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย และขอยกย่องให้คุณจารุวิทย์ เปียสันเที๊ยะ ,คุณจิรศักดิ์ เอี่ยมสะอาด ,คุณพิชัย หินภู เป็น SB The HERO แบบอย่างที่ดีในสังคมเอสบีต่อไป