Hall Of Fame

SB The HERO คุณภูมิรินทร์ ประณีตรัมย์


เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ขณะปฎิบัติงานภายในโชว์รูม SB HP สาขาบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นช่วงที่ Area Mgr. กำลังเข้าตรวจสาขา คุณภูมิรินทร์ ประณีตรัมย์ Product Presenter  ได้พบสร้อยคอทองคำตกหล่นอยู่ภายในห้าง บริเวณด้านหน้าโชว์รูม   โดยยังไม่มีผู้ใดติดต่อขอรับคืน จึงนำส่งให้กับผู้จัดการ สาขาโฮมโปรบุรีรัมย์ (General Manager : GM) ได้ประกาศตามหาเจ้าของต่อไป

               บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจและขอชื่นชมในความดี  ความซื่อสัตย์สุจริตของคุณภูมิรินทร์ ประณีตรัมย์ เป็นอย่างยิ่ง  ขอให้รักษาคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีเช่นนี้ตลอดไป